Φώτης Ρούτσης: Ανοικτότητα και Διαφάνεια στην Ελλάδα

Η παρουσίαση ξεκινάει με εισαγωγή της ΕΛ/ΛΑΚ και παρουσίασων των Ομάδων της (OpenData, OpenGov, ODI Athens Node). Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στα Ανοικτά Δεδομένα (Γενικά, Νομοθεσία, Κατάσταση στην Ελλάδα). Συσχετισμός WordPress & OpenData. Τέλος γίνεται αναφορά σε Case Studies απο το OpenGov με έμφαση στη χρήση του WordPress.

Presentation Slides »

Mauricio Gelves: WordPress Database – What’s Behind Those 12 Tables?

WordPress is built on 12 MySQL tables than can support the weight of almost any web project. But in some cases we need to set our custom tables in order to get better results. I will show in this talk the magic behind the default tables, how to create new ones, and what WordPress tools we may use to control them.

Presentation Slides »

Νικόλαος Γιαννόπουλος: WordPress for Offline Phonegap Hybrid Mobile Application with Geo Sniffing

1. Προετοιμασία WordPress
1.1. Δημιουργία Custom Fields βάση του περιεχόμενου της εφαρμογής
1.2. Χρήση posts & taxonomies για την καταχώρηση και επεξεργασία περιεχομένου
1.3. Εξαγωγή Περιεχομένου
1.3.1. Δημιουργία εξαγωγής & ενημέρωση περιεχόμενου εφαρμογής μέσω JSON (Offline Application)
1.3.2. Χρήση JSON Rest Api για online εφαρμογές

2. Phonegap Tips & Tricks
2.1. Βασικές βιβλιοθήκες για ελαχιστοποίηση αποκρίσεων και native feeling
2.2. Ανάλυση Βασικών συναρτήσεων για ορθή λειτουργία
2.3. Καταχώρηση περιεχομένου για offline περιήγηση
2.4. Χρήση data-attributes για ελαχιστοποίηση χρήσης threads από τη συσκευή
2.5. Εύκολη Αλλαγή Γλώσσας ανάλογα με το χρήστη (localization)

3. Κατασκευή Analytics για offline εφαρμογή
3.1. Στατιστικά ανά άρθρο και call to action
3.2. Ασφαλής επικοινωνία με το server και καταγραφή στην βάση
3.3. Geo sniffing ανώνυμης χρήσης
3.3.1. Απεικόνιση τοποθεσιών χρηστών στο χάρτη ανα συσκευή, ανά άρθρο ανάγνωσης κτλ.
3.3.2. Ποσοστό μετατροπής ανάγνωσης άρθρου – επιχείρησης σε επίσκεψη (customer converge rate)

Presentation Slides »

Jack Lenox: An Introduction to the REST API

For almost a year, WordPress has had a REST API. The gradual merge began with WordPress 4.4, released on 8 December 2015. This development makes it easier than ever before for developers working on mobile devices, gaming consoles and many other platforms to work with WordPress websites.

It also makes it much easier for web developers to work with WordPress in all-new ways, such as building themes that use new technologies via JavaScript.

This talk is an introduction to what the REST API is, how it works, and how you can start working with it today in your plugins and themes.

Presentation Slides »