Φωτεινή Βαβίτσα : Copy a Writing that Sells.

“Σε αυτή την παρουσίαση η Φωτεινή θα καλύψει σημαντικά σημεία κλειδιά που είσαι ελεύθερος στη συνέχεια να κλέψεις και να δεις τα κείμενά σου να γίνονται επίδοξοι αντιπρόσωποι των στόχων στον κόσμο που του διαδικτύου. Εύκολα, άμεσα και απλά, όπως κάθε WordCamp παρουσίαση που σέβεται τον εαυτό της.

Αλήθεια, γνωρίζεις πως το περιεχόμενο μίας σελίδας μπορεί να σε βοηθήσει να πετύχεις τους στόχους που έχεις θέσει; Ποια είναι τα κοινά χαρακτηριστικά που μετατρέπουν κάθε απλό άρθρο σε ένα περιεχόμενο-διαμάντι που κάνει τον επισκέπτη να πει: “Δείξε μου αμέσως την επόμενη κίνηση!”; “

Presentation Slides »

Felix Arntz: Leveraging the Power of Custom Elements in Gutenberg

If you have worked with JavaScript over the years, chances are you used a mechanism to define reusable components that are rendered and can be interacted with in an encapsulated manner, for example in React or Vue. Web Components is a set of features that introduces similar mechanisms natively to the browser. Having a standard layer for these so-called leaf components aids interoperability. Imagine a future where you can reuse a leaf component you wrote for a simple native JS application in a React application or vice versa. Felix will teach you how to leverage Web Components by example, such as usage by the AMP framework or within Gutenberg blocks.

Presentation Slides »

Yvette Sonneveld: Reduce, Reuse, and Recycle – 7 Ways to Repurpose Content and Maximise your Efforts

Creating content that helps people know, like, and trust our business can be incredibly time-consuming. Millions of pieces of fresh content are published each day. How will you support visitors, prospects, and clients in their buyer and user journeys? Yvette will share two strategies and seven techniques that do exactly that. You’ll discover how you can take customer feedback and content with proven value and repurpose it again and again, without sounding like a broken record, because you’re offering the right content in the right format at the right time.

Presentation Slides »

Monique Dubbelman: 100 Days of What?

This year I took the challenge of #100DaysOfCode. But why? Am I new to code? Do I need to learn code as a designer in the first place? And what does it behold? Is it a fixed format?
In this talk, I’ll explain what #100DaysOfCode is an why I took the challenge. I also challenge you to join when you work with WordPress, even though you don’t fancy a career as a frontend or backend developer.

Mark Uraine: Designing in the open, remotely

Designing for open source is all about designing in the open. Mark will talk about sharing your work and progress from remote locations in public channels through the course of a design project, explaining how this works, where to start, and why it’s good practice for all designers. He will also discuss how you can give back to the WordPress community through design contributions to Core and WordPress.org. Designing in the open is good. Designing remotely is awesome!

Presentation Slides »

Aleyda Solís: Growing your WordPress site organic search traffic in a mobile-first world: How to evolve your SEO for a mobile-first audience and Google’s mobile-first index

From discovering potential mobile queries to target and optimising your mobile website configuration to tracking mobile search results, learn the SEO steps, criteria and tools to ensure that your site is optimised for Google’s mobile-first index and evolve your SEO process to connect with a mobile-first search audience,

People of WordPress: Abdullah Ramzan

You’ve probably heard that WordPress is open-source software, and may know that it’s created and run by volunteers. WordPress enthusiasts share many examples of how WordPress changed people’s lives for the better. This monthly series shares some of those lesser-known, amazing stories. Meet Abdullah Ramzan, from Lahore, Punjab, Pakistan. Abdullah Ramzan was born and brought […]

Maura Teal: Develop with Docker – Containers for everyone

Utilising Docker can be extremely helpful for matching production environments closely, as well as streamlining testing and deployment processes. Maura will go over the basics of setting up a local WordPress development environment using Docker and some of the benefits of containerised development.