Πελαγία Καραϊλή: 5+1 τρόποι για να αυξήσετε τις πωλήσεις του WooCommerce e-shop σας

Οι πλατφόρμες WordPress και WooCommerce χαρακτηρίζονται από ευελιξία και ευκολία στη χρήση. Ένα από τα πλεονεκτήματά τους είναι η δυνατότητα να προσαρμόζονται επάνω τους πολλά και διαφορετικά εργαλεία, τα οποία μπορούν να προσφέρουν εξαιρετικές δυνατότητες συλλογής, καταγραφής και επεξεργασίας δεδομένων τα οποία θα βοηθήσουν το digital marketing της εταιρείας σας, θα αυξήσουν τις πωλήσεις σας και θα βελτιώσουν την εμπειρία του καταναλωτή. Ουσιαστικά θα δούμε το WooCommerce μέσα από τα μάτια του marketeer.

Presentation Slides »

Jean-François Arseneault: Bâtissez votre empire avec WooCommerce Subscriptions

Avez-vous déjà rêvé au “1 000 $ par semaine” en devenant Gagnant à vie? Aimeriez-vous cesser les cycles d’abondance-famine et stabiliser vos revenus d’entreprise?

Venez voir comment utiliser WooCommerce Subscriptions et mettre en place différentes stratégies de vente de produits et services sous forme d’abonnements. Il vous sera ainsi possible de régulariser vos entrées d’argent, augmenter la fidélisation de votre clientèle et réduire vos coûts d’opération.

Ceci sera appuyé par des exemples concrets : avec la mise-en-place de systèmes automatisés de renouvellements, à vous la gloire, la richesse et les siestes à tous les jours!

Sean Conklin: Developing with WooCommerce

Considered adding the official open-source eCommerce system to your WordPress site? Learn about how to do it right, whether you are selling products, services, subscriptions, events, memberships, donations, or even doing your invoicing off your website. Understand the benefits of the official theme Storefront and officially sanctioned extensions, as well as popular community plugins and best practices for safe customization with Code Snippets and child theming, even where to use your favorite page builder tools and where you probably shouldn’t plan to use them.

Hazrul Azhar Jamari: Comparing WooCommerce SaaS vs Managed Woocommerce Hosting

Hazrul was the creator behind rezkii.com, a defunct woocommerce-as-a-service product. He feels WooCommerce is really painful for regular people to start a store and hosted platforms like Shopify are taking a lot from Woo’s pie. But have the industry caught up?

This presentation is a comparison of Managed WooCommerce Hosting (Pantheon, Nestify) and WooCommerce-as-a-service solutions (Woocart). It describes similarities and differences, and what it means to the non-techies who wish to use WooCommerce as their tech stack for their e-Commerce business.

And he will also make a comparison between Woocart vs Shopify vs Ecwid and discuss the similarities and differences of each platform.

Is Woocart the answer? Will Woocommerce ever go towards Woo-as-a-service? Perhaps there’ll be more questions than answers. Find out in this talk.